Suomen Käyrätorviklubi

KH

Hyvät Käyrätorviklubin jäsenet

Klubin kunniajäsen K. H. PENTTI ON POISSA

Teollisuusneuvos, tekniikan tohtori hc, ekonomi, everstiluutnantti evp Kaarle Henrik Pentti kuoli 29.12.2014 korkeassa 96 vuoden iässä. K.H. Pentti oli käyrätorven soittajien piirissä poikkeuksellisen merkittävä vaikuttaja. Hän uhrasi vuosikausia sekä henkisiä että aineellisia voimavarojaan käyrätorvensoiton edistämiseen maassamme. Niin ammattilaiset kuin me harrastajat saimme hänen kauttaan monenlaista hyötyä.

K.H. oli värikäs persoonallisuus, johon sain tutustua syksyllä 1951 tultuani hänen corno-ryhmäänsä. Pian hän rupesi ottamaan minut parikseen kaikkiin moniin orkestereihinsa Valkeakoskea myöten samalla opastaen minua käyrätorvensoiton kivikkoisella polulla. Hän välitti paljon Holger Fransmanin oppeja, mutta tapasi myös ulkomaalaisia corno-maestroja saaden heiltä neuvoja. Kun sodan jälkeinen pula oli rajoittanut uusien soittimien hankkimista, hän osti uudenlaisia cornoja ulkomailta kokeillakseen niitä. Sellaisia sitten häneltä kulkeutuikin vähitellen muille soittajille. Kamarimusiikkia hän soitti paljon, ja hänen laajaa nuotistonsa oli meidän nuorempien harrastajien käytettävissä silloinkin, kun hän itse oli poissa.

Musiikki oli Pentille todella tärkeä. Hän oli aloittanut ennen sotia PO:ssa pasunistina, mutta sodan jälkeen soitin vaihtui käyrätorveksi. Orkestereita alkoi tulla lisää: YS, Lauttasaaren sekä NMKY:n orkesterit ja H:gin Työväen Orkesteri j.n.e. Kun Yhtyneet Paperitehtaat oli 50-luvun alussa lähettänyt hänet Israeliin perustamaan paperisäkkitehdasta, odotettiin kotona jännittyneenä tietoa, miten tehtaan pystyttäminen sujuu. Sota-ajan jälkeen ei vielä oltu paljonkaan ulkomaan komennuksilla eikä sähköisiä yhteyksiä käytetty. Kirjettä siis malttamattomana odotettiin. Lopulta tuli postikortti, jossa luki vain: ”Olen Haifan Sinfoniaorkesterin 2. corno.” Tärkeitä esiintymisiä orkesteritehtävien ulkopuolella olivat Mozartin III konsertto PO:n solistina sekä Beethovenin Sonaatti ja Brahmsin suuri trio Kamarimusiikkiseurassa. Käyrätorviklubin toimintaan hän vaikutti suuresti ja oli sen kunniajäsen. Samoin Lieksan vaskiviikot saavat kiittää häntä paljosta.

K.H. Pentti aloitti opinnot Teknillisessä Korkeakoulussa 1935, mutta sodat sitten keskeyttivät ne. Hän valmistui kadettikoulusta ilmatorjuntaupseeriksi 1941. Hänen komentamansa valonheitinpatteristo osallistui H:gin puolustukseen helmikuun 1944 suurpommituksissa. Erikoista oli, että yksi neljästä valonheitinpatterista oli miehitetty lotilla. Heitähän käytettiin paljon mm. ilmavalvonnassa, mutta naisia ei koskaan ollut aseistettu. Valonheittimet täytyi kuitenkin turvata desanttien tuhoiskuilta. Kun lotat olivat valonheittimillä miehiä korvaamassa, he saivat myös kiväärit ja ampumakoulutuksen.

Sodan jälkeen jatkuivat insinööriopinnot ja hän valmistui 1947 sekä DI:ksi että ekonomiksi. Hän työskenteli Yhtyneissä Paperitehtaissa, välillä Shellillä ja uudelleen Yhtyneissä. Neste Oy:n varatoimitusjohtajaksi hänet kutsuttiin 1966 ja Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan johtajana hän toimi 1977–83. Hallituksen puheenjohtajana hän oli Lemminkäinen Oy:ssä pitkään ja Oy Lindell Ab:ssa yhdeksän vuotta.

Maanpuolustusjärjestöissä hän toimi aktiivisesti ja tuli kutsutuksi niihin kunniajäseniksi. Sotilasmusiikkiin oli hänellä luonnollinen yhteys. Laajasta harrastustoiminnasta sopii mainita Karhu-Kissojen puheenjohtajuus.

Viimeiset vuodet alkoivat hiljentää vauhdikasta monen toimen miestä. Sinfoniakonsertit ja käyrätorvensoittajakunta olivat hänelle loppuun asti rakkaita.

Jouni Arjava

Muokkaa - Historia - Tulosta - Viimeisimmät muutokset - Etsi - Liitteet
Sivua viimeksi muutettu 23.01.2015 14:31